Sveikiname užsukus į mūsų parapijos puslapį

 

 

2017.03.21


 

Adoracija

 


 

Kiekvieną mėnesio pirmąjį penktadienį po vakaro 18val. Šv. Mišių valandėlei kviečiame į Švenčiausiojo Sakramento adoraciją Anykščių bažnyčioje.

Adoracija (lot. k. garbinimas, žavėjimasis) - tai maldos forma, kai garbinamas  tikrasis Kristaus Kūnas ir Kraujas Ostijos pavidale. Tyloje, giesmės posme, maldos suvienytų širdžių apsuptyje žvelgsime į Viešpatį, o Jis į mus - kaip tėvas į vaikus.

 

 


2017.03.08

Kryžiaus kelias ir Graudūs verksmai


 

Kviečiame visus per gavėnią ateiti į Viešpaties Kristaus Kančios kelio apmąstymą. Kartu su bendruomene susiburkime bažnyčioje gavėnios penktadieniais 17:30 val., o sekmadieniais - 10 val. Tai sena maldos tradicija, kurią visi krikščionys labai branginame.

Kiekvieną gavėnios sekmadienio vakarą (18 val.) Šv. Mišiose giedami Graudūs verksmai ir einama Liturginė procesija su Švenčiausiuoju Sakramentu. Tai jautrus giesmės posmas ir dėkingumo Viešpaties Kančiai kelias.

Viešpats iš meilės man ir tau kentėjo ir mirė ant kryžiaus.

 


 

 

2017.03.08

Gavėnia ir krikščioniška pareiga


 

Gyvename gavėnios metu. Tai keturiasdešimt dienų nuo Pelenų trečiadienio iki Šv. Velykų (balandžio 16d.). Išlaikykime prideramą šiam laikui rimtį, daugiau laiko skirkime maldai, penktadieniais bei Didįjį Penktadienį ir Didįjį Šeštadienį pasninkaukime (atsisakykime mėsiškų bei kitų mums malonių, bet nebūtinų dalykų) ir artimo meilės darbams (padedant stokojantiems).

Kviečiame kiekvieną dieną prieš Šv. Mišias (pirmadienį- penktadienį: 8 ir 18 val., šeštadienį: 11 ir 18 val., sekmadienį: 9, 11 ir 18 val.) nuoširdžiai padarius asmeninę sąžinės peržvalgą atlikti Velykinę išpažintį.